SVANEHOLMS MUSEUM
   
Program 2021 Museum Butik Besök Oss Hyra lokal
 
  Svaneholms Slotts historia
 

 

Eva Ehrensvärd

Eva Ehrensvärd (f. Hallenborg) var den sista grevinnan på Svaneholms slott. Hon föddes 1864 på Svaneholm, och avled även på slottet 1947. Under grevinnans livstid skedde stora förändringar i livsvillkoren för hennes del men även för Sveriges befolkning i stort.

Då hennes man Augustin avled 1934 stod grevinnan ensam med stora skulder pga olika renoveringsprojekt av slottet, och delar av godset auktionerades ut. Kort därefter, den 15 februari 1935, tog den för ändamålet bildade Svaneholms andelsförening över ansvaret för slottets bevarande tillsammans med parken på 45 hektar, trädgård och skog samt sjön. Köpesumman täcktes till stor del genom försäljning av andelsbrev om vardera 30 kronor, andelsbrev som än idag finns för försäljning till allmänheten/besökare. Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening (som bildats redan 1924) fick ansvaret för samlingarna på slottet. Museet är huvudsakligen inrymt i de sydöstra och sydvästra längorna.

 

Ägarlängd


1872 (1833) -1934

Carl Augustin Ehrensvärd, greve

g. Eva Hallenborg


1872-1895
1872-1903

Magnus Hallenborg, löjtnant 

Gustaf Peyron, major

g. Ebba Hallenborg


1859-1872

Carl Hallenborg, ryttmästare

g. Mathilde Sparre af Söfdeborg

 

1837-1859

Carl Johan Hallenborg, ryttmästare

g. grevinnan Eleonora von Schwerin

 

1816-1837

Kjell Christopher Bennet, friherre

g. Eva Theodora Dücker

 

1782-1826

Rutger Macklean, friherre

 

1750-1751

 Elof Steuch, professor

 g. Anna Juul

 

1719-1782   

1723-1730

Gustav Julius Coyet, friherre 

Jens Sehested, överste

g. Catharina Margareta Flemming 

g. Sophie Gyllenstierna

 

1705-1719

Axel Julius Coyet,
friherre, g. Hedvigh Charlotta Cronhielm

 

1666-1705

Axel Gyldenstierna,
ryttmästare

 

1635-1665

Eric Hardenberg Gyldenstierna,
g. Birte Reedtz

 

1616-1635

Henric Gyldenstierne,
landsdomare i Skåne

g. Lisbeth Podebusk

 

1608-1616

Prebend Gyldenstierne,
Danmarks Riges Råd

g. 1. Birgitte Rosenspare

g.2. Mette Hardenberg

 

1601-1608

Ingeborg Bille

 

1573-1601

Gabriel Sparre,
g. Elisabeth Trolle

 

1534-1573                                                         1534-1564

Jacob Sparre

Mogens Gyldenstierne,

g. 1. Clare Bille
Danmarks Riges Råd

2. Margarete Urup g. Anne Sparre


1530-1534

Mourids Jepsen Sparre,
Danmarks Riges Råd

g. 1. Carine Höeg (Banner), 2.

Ide Thommesdatter Lange